• עברית
  •  
  • English (UK)

facebook icon

KITKAT header

הכלי: הסוד העטוף

הכלי  "סוד עטוף" - הילה בולטיאנסקי

הכלי "סוד עטוף" מיועדלטיפולבנפגעיטראומותומותאםלנפגעיתקיפהמיניתהכלימעודדשיחהעלהטראומהדרךעבודהעלמוטיבה”סוד ומשתמשבטכניקותלויסותמתיאוריית ה-TFCBT

לינק למצגת

catrc final 4

pracdemia final 4

lab final 4

ajcat final 4

 

 

 

חדש באתר

Music based-assessment - Dikla Kerem

הצטרפות לרשימת תפוצה