facebook icon

pracdemia header

דף הבית

מטרת פרויקט שדמיה היא להגביר את הסינרגיה בין הידע הנוצר בשדה וזה הנוצר באקדמיה. העשרה הדדית  ושיח מתמיד, בין אנשי מקצועות המטפלים בבני אדם, אנשי מדיניות רווחה חינוך ובריאות, וחוקרים באקדמיה, הינה חיונית לקידום מקצועות הבריאות הרווחה והחינוך. פרויקט שדמיה כולל את פורטל KITCAT ואת המעבדה לפתוח כלי הערכה, מדידה וטיפול בילדים בסיכון.


פורטל  ה-KITCAT הינו אתר המיועד לאנשי מקצועות בריאות רווחה וחינוך בלבד. האתר מכיל כלים, טכניקות וגישות התערבות לטיפול ביחידים, קבוצות וקהילות שפותחו על ידי אנשי מקצוע בשדה. תוך שמירה על זכויות היוצרים של המפתחים, הידע מועבר באמצעות מצגות, ראיונות רדיופוניים, הרצאות קצרות בנוסח TED, ובהמשך קורסים אינטרנטיים הן התנסותיים והן קוגניטיביים. בנוסף, מכיל האתר כלי מדידה והערכה שעברו תיקוף על ידי חוקרים, פרוטוקולים לשימוש, ספרים אלקטרוניים ועוד. סיוע  בהכנת החומרים לאנשי המקצוע המעונינים לתרום ולהפיץ את הידע שפתחו, ניתן על ידי ד"ר נטלי תורג'מן וסתיו שטיין.


המעבדה לפתוח כלי הערכה, מדידה וטיפול בילדים בסיכון הינה מעבדת מחקר יישומי הפועלת בשיתוף פעולה הדוק עם אנשי מדיניות ושדה, הזקוקים לפתוח או בחינה ותיקוף של נושא מסויים. למעבדה וועדת היגוי הכוללת נציגי משרדי ממשלה (רווחה, חינוך, ובריאות), מומחים מן המגזר השלישי, וחוקרים מן האקדמיה. אנשי שדה הזקוקים לפתוח כלי מדידה או הערכה, ו/או טיפול, מוזמנים לפנות לד"ר לימור גולדנר או לפרופ' רחל לב-ויזל, לגיבוש וקידום הנושא

catrc final 4

kitcat final 4

lab final 4

ajcat final 4

הצטרפות לרשימת תפוצה