facebook icon

pracdemia header

קשרי מחקר עם בנגקוק

  • בשנת 2018, נובמבר-דצמבר, תיפתח תוכנית תעודה בטיפול באמצעות אמנויות לפסיכיאטרים ופסיכולוגים באוניברסיטת Chulalongkorn בתאילנד.
  • במהלך הסמסטר הראשון של שנת 2016, 16 סטודנטים לדוקטורט מאוניברסיטת בנגקוק עברו קורס מבוא לתרפיה באמנויות. קורס זה היווה שלב ראשון בשיתוף הפעולה בין בית הספר לאמנויות באוניברסיטת חיפה לבין הפקולטה למדעי הרוח והאמנויות באוניברסיטת Chulalongkorn בתאילנד.  המטרה העיקרית של התוכנית הייתה לפתח מסלול הכשרה בתרפיה באמנויות המיועד למטפלים מתחום מדעי הבריאות בתאילנד. הקורס שכלל 48 שעות לימוד  עסק ברקע  התיאורטי של הטיפולים באמנויות האקספרסיביות (לדוגמה, אמנות כטיפול לעומת טיפול כאמנות), בהגדרת מושגים טיפוליים בסיסיים (כגון, הכלה, העברה והעברה נגדית, חוויות מתקנות וכד') ובטכניקות התערבות (למשל, שימוש בציור למטרות אבחון וטיפול, שימוש באמניות חזותיות או תנועתיות לטיפול בילדים שעברו התעללות מינית ועוד). מטרה נוספת של התוכנית הייתה ליצור מערכת יחסים אהדדית בין שני המוסדות האקדמים לצורך פיתוח מחקר בין-תרבותי בתחום הטיפול באמצעות אמניות.

קישור למצגת 

 

 

catrc final 4

kitcat final 4

lab final 4

ajcat final 4

הצטרפות לרשימת תפוצה